Setup Bios để cài đặt Hackintosh trên PC và Laptop

Vì có quá nhiều hãng máy và main nên mình không thể làm cụ thể từng loại bios được. Bạn cần tìm và chỉnh sửa một số mục sau trong bios: Đối với PC XHCI Handoff: Enabled (nếu có, một số main sẽ không có lựa chọn này) OS Type: Other (nếu có) Secure Boot: Disabled (nếu không thấy đâu thì sẽ thấy cái OS Type bên trên chỉnh nó về other là được) Legacy/CSM support: Enable [Nhiều main tắt cũng được nhưng nhiều main tắt thì boot màn hình sẽ bị lỗi, bật cho chắc] Fast Boot: Disable SATA Mode: AHCI VT-d: [...]

Xử lỗi tràn dung lượng trên diễn đàn xenforo 1.x

Các diễn đàn xenforo 1.x luôn bị một lỗi cố hữu là tràn dung lượng bộ nhớ do bị ghi rất nhiều file log mỗi khi thành viên truy cập và đăng bài. Các xử lý tạm thời như sau Xoá flie log của diễn đàn xenforo đang ghi Bạn vô vô đường dẫn thư mục chứa file log website bằng lệnh sau: "cd /var/log/httpd/domains" Sau đó kiểm xem file nào có dung lượng lớn nhất thì xoá đi: thường có dạng "ten_mien.error.log" có thể kiểm tra bằng lệnh sau "du -hsx * | sort -rh | head -10" sau đó xét quyền file đó thành cấm ghi bằng lệnh [...]

Kiểm tra dung lượng trên ổ cứng VPS Linux và CenOS

Tên VPS Linux và CenOS đều cung cấp các câu lệnh để có thể kiểm tra và quản lý dung lượng của toàn bộ VPS một cách hợp lý mà không cần cài thêm plugin nào. Câu lệnh để kiểm tra là  “df” (disk filesystem) và “du” , nó được dùng để kiểm tra toàn bộ thông tin về lượng ổ cứng khả dụng và lượng ổ cứng đã dùng của các file hệ thống trên Linux, CenOS. Xem toàn bộ cây lệnh df hỗ trợ trong vps bằng câu lệnh "df -help" Sau đây là những lệnh “df ” hay sử dụng khi quản trị hệ thống Linux, CenOS . df -h: Hiển thị dung lượng đĩa [...]

Tối ưu Wordpress bị chậm

Kiểm tra và tối ưu System cho blog WordPress của doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet ở Việt Nam với lượng truy cập tương đối lớn. Website gặp tình trạng thường bị load chậm hoặc quá tải khi chạy các chiến dịch marketing, dù cho khách hàng có đội dev riêng rất giỏi và đã tối ưu rất tốt từ mặt coding đến database, caching (sử dụng W3 Total Cache). Kiểm tra sơ bộ Trước tiên, cần đo lường thời gian xử lý trang index.php trước đã, lưu lại để làm xong còn đối chiếu xem mình tối ưu có hiệu quả hay không. Áp dụng phương pháp [...]

Lấy image theo id và chỉ định kích thước hiển thị trong srcset.

Các ảnh trong wordpress mặc định được lấy bở hàm "wp_get_attachment_image" tại đây ảnh sẽ được lấy ra theo chuẩn html5. nghĩa là các ảnh đều có srcset thuận tiện cho việc load ảnh trên nhiều kích thước màn hành. Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng dùng được điều này. Ví dụ như 1 ảnh 2000px nằm trong khung 600px thì dù ở trên kích thước màn hình nào ta cũng chỉ cần load tối đa trên dưới 600px có thể lên tới 800px nhưng không cần thiết phải lấy full đến 2000px. Nếu lấy full sẽ gây nặng và làm chậm quá trình tải của website. [...]