Cách tạo Custom Post Type (CPT) và Custom Taxonomy trong Wordpress

Post Type mặc định trong Wordpress như sau: Attachment (Post Type: ‘attachment’ - Dạng đa phương tiện: hình ảnh, video, audio, tài liệu,...) Post (Post Type: ‘post’ - Dạng bài viết) Navigation menu (Post Type: ‘nav_menu_item’ - Dạnh menu) Revision (Post Type: ‘revision’ - Dạng bản thảo: mỗi bài viết sau 1 lần chỉnh sửa sẽ sinh ra 1 bản thảo ) Page (Post Type: ‘page’- Dạng trang độc lập: có thể cấu hình các kiểu hiển thị khác nhau cho từng trang ) Custom Post Type là gì? Custom Post Type (CPT) là các loại [...]

Lấy dữ liệu khi lựa chọn Product Variation qua jQuery trong single-product.php

Trong một trong những dự án WooCommerce gần đây của tôi, tôi phải hiển thị một số thông báo tùy chỉnh về lựa chọn biến thể trong trang chi tiết sản phẩm theo biến thể được chọn. Tôi đã kiểm tra một vài tùy chọn và cuối cùng tìm ra một số sự kiện jQuery thú vị trong add-to-cart-biến.js của WooC Commerce. WooC Commerce cung cấp các trình kích hoạt trong suốt add-to-cart-biến.js cho phép chúng ta nối vào các sự kiện thay đổi. Dưới đây bạn có thể tìm thấy hai sự kiện jQuery phát sinh sau khi người dùng chọn một biến thể [...]

Advanced Custom Fields (ACF) công cụ tùy chỉnh cho chuyển sâu cho wordpress

Advanced Custom Fields (ACF) là gì? dùng ACF để làm gì?  dùng ACF khi nào? Dùng ACF có thể can thiệp sâu hơn vào trong Wordpress không? Đều là câu hỏi mà tất cả người dùng quan tâm. Sau đây chúng ta sẽ đi làm rõ từng vấn đề trên. Nếu bạn là một lập trình viên và muốn tùy chỉnh sâu hơn vào trong wordpress. Muốn làm ra các công cụ mà người không biết code cũng có thể sử dụng. thì plugin ACF sẽ cung cấp cho bạn tất cả các vấn đề đó. chẳng hạn như bạn muốn thêm một nội dung vào trong tất cả các bài viết thì không thể là lần nào [...]

Xóa ảnh đại diện của bài viết trong wordpress và thư viện ảnh sản phẩm của WooCommerce khi xóa bài viết

Khi bạn xóa bài viết nhưng ảnh đại diện của bài viết vẫn còn. Khi xóa sản phẩm nhưng ảnh gallery bạn thêm vào cho sản phẩm vẫn còn tồn tại. Vậy làm sao để xóa các ảnh đó đồng thời khi xóa bài viết hoặc sản phẩm để tránh việc dư thừa dữ liệu và tốn tài nguyên. Bản chất các ảnh đều là 1 trường dữ liệu dạng như bài viết trong wp. Xóa ảnh tương đương với việc xóa dữ liệu bài viết với id của ảnh. Nhưng không phải lúc nào xóa đi cũng là tốt. Nếu các bạn làm Seo thì không nên xóa cái này vì việc mất ảnh cũng tương [...]

Tổng hợp các trang kiểm tra nội dung trùng lặp online - Duplicate content

Trùng lặp nội dung là bao gồm hình ảnh, video, văn bản xuất hiện hai hay nhiều lần trên cùng một website, trên nhiều trang website khác nhau. Google Bot sẽ không không thu thập dữ liệu hay bỏ qua khi phát hiện trùng lặp nội dung trên website của bạn. Mặt khác Google sẽ phạt website của bạn nếu phát hiện có nội dung trùng lặp không rõ nguồn gốc, tác giả hay bạn cố tình thao túng vị trí trên kết quả tìm kiếm. Do đó tránh nội dung trùng lặp là một yếu tố quan trọng trong SEO. Ngoài việc sử dụng chức năng tìm kiếm trực [...]