TÌM HIỂU DOM TRONG JAVASCRIPT

DOM là yếu tố quan trọng nhất trong lập trình web. Đơn giản là vì DOM cho bạn sức mạnh thay đổi mọi thứ của trang web như thêm, xóa, sửa toàn bộ nội dung cũng như hiển thị mà khách hàng nhìn thấy trên màn hình để mang lại trải nghiệm tốt nhất. ĐỊNH NGHĨA DOM DOM (Document Object Model –  Mô hình Đối tượng Tài liệu), là một chuẩn được định nghĩa bởi W3C dùng để truy xuất và thao tác trên các tài liệu có cấu trúc dạng HTML hay XML bằng các ngôn ngữ lập trình thông dịch (scripting language) như Javascript, PHP, [...]