Thẻ Head trong HTML gồm những gì ?

Thẻ  head được coi như là nơi định nghĩa hay là đầu vào cho một tài liệu html. các thẻ nằm trong nó có thể là một đoạn javasctip, 1 đoạn css, hay đường đến liên các đến các tài liệu bên ngoài hoặc có thể là cá thẻ đùng để định nghĩa website như từ khóa để tìm kiếm, mô tả nội dung website ….

Danh sách các thẻ cơ bản thường dùng trong thẻ head

<head>
  <base>
  <title></title>
  <meta>
  <link>
  <style></style>
  <script></script>
  <noscript></noscript>
</head>

Thẻ <base>

xác định một địa chỉ mặc định hoặc một quy định mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang.

<base href="https://webvietnam.org/html">

Hoặc

<base target="_blank">
Thuộc tính Giá trị Miêu tả
href URL Xác định URL của một trang hoặc một tên của đường link tới trang mục tiêu.
target _blank
_parent
_self
_top
Nơi để mở URL mục tiêu.
_blank – URL mục tiêu sẽ mở trong một cửa sổ mới.
_self – URL mục tiêu sẽ mở trong cùng một khung như khi nó được click.
_parent – URL mục tiêu sẽ mở trong khung mẹ.
_top – URL mục tiêu sẽ mở toàn màn hình.

Thẻ <title>

 Nơi chứa tiêu đề của một trang web

<title>Tiêu đề Website</title>

 

Thẻ <meta>

Được gọi là thẻ siêu dữ liệu, cung cấp các thông tin về website và không được hiển thị lên trình duyệt mà khai bao cho một bên thứ 3 hiểu được ví dụ google, facebook, tweeter,….

Cấu trúc

<meta attribute="value" />

Ví dụ

<meta name="keywords" content="HTML,CSS,JavaScript,Wordpress,PHP" />
<meta name="description" content="Lập trình trực tuyến" />
<meta name="author" content="ThuongDQ" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />

Tùy theo từng giá trị của thuộc tính name thì có chức năng khác nhau

 • keywords: đưa ra các từ khóa cho trang HTML, mục đích cho bộ tìm kiếm (như google, bing, yahoo,…) tìm đến từ khóa (dành cho SEO), với nội dung các từ khóa: content=”HTML,CSS,JavaScript,Wordpress,PHP”
 • description: Định nghĩa mô tả lại website content=”Lập trình trực tuyến”
 • author: Tác giả của trang html với content=”ThuongDQ”

Thẻ <link>

 • Dùng để định nghĩa mối quan hệ giữa một văn bản HTML và một tài nguyên bên ngoài (liên kết External).
 • Thường dùng để liên kết với một file CSS cho website

Cấu trúc

<link attribute="value" />

Ví dụ

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="file_name.css" />

Thuộc tính tùy chọn xem thêm tại đây

Thẻ <style>

Dùng để định dạng văn bản html

Thuộc tính bắt buộc phải có trong thẻ style tyle=”text/css”

Thành phần bên trong tùy lập trình viên và cấu trúc kiểu hiển thị của website

Cấu trúc

<style type="text/css">
Nội dung CSS
</style>

Ví dụ
[codepen_embed height=”423″ theme_id=”0″ slug_hash=”GmgMKY” default_tab=”html,result” user=”ThuongDQ”]See the Pen <a href=’http://codepen.io/ThuongDQ/pen/GmgMKY/’>GmgMKY</a> by Đỗ Quốc Thưởng (<a href=’http://codepen.io/ThuongDQ’>@ThuongDQ</a>) on <a href=’http://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]
thẻ mới

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x