Chỉnh sửa bố cục và hiển thị trên trang AMP

Các trang AMP bản chất vẫn là các trang web chỉ khác là được cấu hình hiển thị dành riêng cho mobile; mọi kiểu dáng cho trang và các thành phần của nó được thực hiện bằng các thuộc tính CSS. Các phần tử sử dụng các class or element selectors được nhúng trong cặp thẻ . Được khai báo nằm trong cặp thẻ : Khai báo CSS nhúng trong trang AMP Mỗi trang AMP bạn chỉ có thể nhúng 1 lần cặp thẻ , Tuy nhiên không phải phần tử CSS nào bạn nhúng vào cũng được sử dụng và hợp lệ trong trang AMP. Các thuộc tính css không được phép [...]

Tạo trang html amp

Amp là phiên đành cho di động của website được viết dựa trên quy định riêng của google và dữ liệu được lưu trữ trên cache của google. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của 1 trang amp Nội dung nằm trong cặp thẻ body cho đến hiện nay vẫn còn rất là đơn giản nhưng bên cạnh đó nội dung nằm cặp thẻ head lại được bổ sung rất nhiều. Có nhiều thành phần trong cặp thẻ head bắt buộc phải có đối với 1 trang amp mà chúng ta cần phải làm rõ chức năng của chúng trước khi tạo ra. Nên sử dụng giao thức https trong việc trang amp. Mặc [...]