Lệnh cơ bản để kiểm tra thông tin về VPS (Server)

Xem thông tin về Ram trên VPS Sau khi gỏ command trên thì trên màn hình sẽ hiển thị thông tin sau. Thông số được hiển thị dưới dạng bảng mem: Memory dung lượng ram của các bạn cột total tổng dung lượng ram: ở trên 2.097.152B = 2.048KB = 2GB. use: tổng số ram hiện tại đang dùng: ở trên 1.134.032B = 1.107,45KB = 1.1GB. Swap: Ram ảo Xem thông tin về CPU trên vps Xem thông tin về ổ cứng

Hướng dẫn cài Memcached cho Direct Admin.

Hiện tại thì Memcached module hỗ trợ 2 Version và mỗi version này sẽ hỗ trợ cho các loại phiên bản PHP khác nhau như sau : php-memcached 3.x: - Supports PHP 7.0 - 7.1. - Requires libmemcached 1.x or higher. - Optionally supports igbinary 2.0 or higher. - Optionally supports msgpack 2.0 or higher. php-memcached 2.x: - Supports PHP 5.2 - 5.6. - Requires libmemcached 0.44 or higher. - Optionally supports igbinary 1.0 or higher. - Optionally supports msgpack 0.5 or higher. Cho nên để hỗ trợ cho PHP 7 thì bạn phải [...]

Hướng dẫn tạo shortcode Polylang thông dụng chèn vào nội dung.

Tạo shortcode hiển thị phần chuyển ngôn ngữ trong Polylang Thay vì việc hiển thị mặc định của Polylang bạn có thể dùng cách sau để chỉnh việc hiển thị phần lựa chọn ngôn ngữ trong Tạo shortcode hiển thị phần lựa chọn ngôn ngữ. Đặt đoạn mã sau vào trong functions.php Để hiển thì phần chọn ngôn ngữ bạn có thể chạy short code sau vào trong nội dung post/page tại nơi mà bạn muốn hiển thị phần lựa chọn này. Tạo shortcode chạy polylang hiển thị theo từng ngôn ngữ Bạn tiến hành khai báo short code mới thông qua [...]

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome trong Photoshop

Kỹ thuật lỗi thời để tạo các biểu tượng được sử dụng để cắt xén hình ảnh theo cách thủ công để làm biểu tượng. Điều này cực kỳ tốn thời gian. Bây giờ các biểu tượng Google Font Awesome giải quyết vấn đề này. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách đặt biểu tượng Phông chữ Tuyệt vời trong tài liệu web Photoshop của mình bằng cách nhập tên của biểu tượng. Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ làm việc với Font Awesome Free. Chúng tôi sẽ sử dụng nó với Photoshop CC 2018 được cài đặt trên Windows 10. Bạn [...]

Xóa bớt ảnh không sử dụng trong WordPress

Có một nhược điểm khó chịu là nếu bạn chỉnh size ảnh trong Settings -> Media, hoặc để mặc định thì mỗi khi upload ảnh lên bài viết thì nó sẽ tự tạo ra nhiều size ảnh khác nhau cho tấm ảnh đó để phục vụ nhu cầu sử dụng. Điều này có ưu điểm là nếu bạn sử dụng thumbnail cho bài viết, thì nó sẽ lấy ảnh size nhỏ ra hiển thị để đỡ mất thời gian tải ảnh lớn. Thế nhưng các size ảnh khác như Medium, Large không sử dụng đến hoặc bất kỳ size nào tự sinh ra khi cài plugin thì sao? Bạn có thể vào thư mục uploads trên host mà tự xóa đi [...]